top of page
1.jpg

            Hallens faciliteter


Træningshallen er 1100 m2 og deraf udgør træningsbanen 800 m2. Derudover er der et kursus lokale på 100 m2 og et the køkken.
Banen er belagt med kunstgræs og s
tødabsorberende shockpad. Der er bander til opdeling af hallen, samt spejle.
Der forefindes følgende udstyr til anvendelse:

Komplet LP udstyr, kegler, LP-spring, felter mm. Derudo
ver findes der rallyskilte samt skilteholdere.

Kursusokalet bruges kun ifm. med teoretisk undervisning og foredrag mm. Der forefindes projektor, samt whiteboard og flip-over i teorilokalet. Der må ikke medbringes hunde her.

Lejer man hallen en hel dag eller weekend, så har man også adgang til kursuslokale og the-køkken. I køkkenet kan der hentes vand, lånes service samt anvendes el-kedel, køleskab og mikro-ovn.
WC findes ved gårdpladsen indenfor indhegningen ved huset.

Prisen for leje af hallen er kr. 200,- pr. time for op til 3 personer, og kr. 250,- pr. time for 3-6 personer. Er i flere end 6 personer, så kontakt mig først inden booking.

Ønsker du at leje hallen til heldagsarrangement eller i weekender, så kontakt mig på info@ninakruger.dk eller tlf.nr. 60660965

(Har du ikke booket hallen tidligere, så skal du kontakte Nina inden booking)

Retningslinjer for leje og brug af hallen
 

Da vi selv bor på ejendommen, skal der tages visse hensyn for at vi alle kan være her.


Åbningstider og områderegler

 • Hallen er åben syv dage om ugen fra kl. 08:00 til 22:00.

 • Området omkring hallen har visse retningslinjer:

  • Hundeluftning skal foregå i snor på offentlig vej langs hallen.

  • Husk at samle op efter din hund og brug skraldespanden udenfor hallen.

  • Løse hunde er ikke tilladt udenfor hallen. Dette gælder naturligvis ikke for hunde i træningssituationer, hvor den udendørs træningsbane er lejet til formålet. Dog skal man have styr på sin hund. 

  • Alle hunde på p-plads samt transport af til/fra hallen eller træningsplads skal føres i snor.

  • Ingen hunde på området op mod hovedhus og toilet.

  • Parkering er kun tilladt på det specificerede grusareal ved hallen.
    

Forsikring og Vaccination

 • Enhver hund, der medbringes i hallen, skal være vaccineret mod almindelige smitsomme sygdomme. Syge hunde med smitsomme sygdomme som kennelhoste må ikke tages med.

 • Det er ejerens/førerens ansvar at medbragte hunde har en udvidet ansvarsforsikring.

 • Der kan kræves dokumentation for korrekt vaccination og forsikring til enhver tid.
   

Regler for Hallen

 • Træning i hallen sker på eget ansvar. Skader forvoldt på fører eller hund kan ikke pålægges hallen, med mindre dette skyldes en beviseligt direkte, påregnelig og særlig grov forsømmelse af lokaliteterne.

 • Overgreb eller hårdhændet håndtering af hunde er naturligvis ikke tilladt. Sker dette, medfører det øjeblikkelig bortvisning. Træning skal ske på hundens præmisser.

 • Alle hunde skal luftes grundigt inden træning, og hundepoter skal være rene ved træning på de indendørs arealer.

 • Ingen vedvarende gøen i hallen eller fra hunde i bilerne, eller træning på halsgivning af hensyn til naboerne.

 • Det er strengt forbudt for hunde at besørge i hallen. Ved uheld skal ejer betale en bøde på kr. 100 kr via MobilePay til 60660965 og straks rydde op og gøre rent efter sig. Rengøringsartikler står på bænken lige inden for døren i hallen.

 • Hunde skal altid være i snor ved ind- og udgang af hallen.

 • Løse hunde i hallen er kun tilladt, hvis de er under konstant opsyn eller i træning.

 • Kun faste godbidder er tilladt, da bløde godbidder kan sidde fast i kunstgræsset og være svære at fjerne.

 • Fører/ejer SKAL bære rene indendørssko på kunstgræsset.

 • Tæver i løbetid er velkomne, men skal bære løbetidsbukser under hele opholdet.

 • Rygning er strengt forbudt.

 • Vandskåle må ikke placeres på kunstgræsset, kun udenfor på betongulvet.

 • Mad og drikke må ikke medbringes eller indtages på kunstgræsset.

 • Anvendes hallens redskaber må det kun ske til deres formål, og efter brug sættes alle redskaber på plads.

 • Observeres skader på hallens inventar skal dette rapporteres straks.

 • Toilettet er tilgængeligt i bygningen til venstre på gårdspladsen ved privatbolig, markeret med et WC-skilt. Låge til privatbolig området SKAL man lukke efter sig, da området er sikret for egne husdyr.

 • Thé-køkkenet (ikke inkluderet i alm. halleje!) kan bruges til vand, service, el-kedel, køleskab og mikroovn. Køkkenet og udstyret skal rengøres efter brug.

 • Teorilokalet er ikke inkluderet i hallens leje og skal bookes separat.

 • Hallen skal ryddes og forlades inden for det bookede tidsrum, for at undgå at påvirke næste lejers tid.

 • Gør rent efter dig, saml eventuelt tabte godbidder, pelstotter eller legetøjsstumper/pels op efter dig og sørg for at der er lige så pænt og rent, som da du kom.

 • Sluk lysene, lås døren og placer nøglen i nøgleboksen, når hallen forlades.

 • Det er til enhver tid lejer af hal/bane der er ansvarlig for at alle regler overholdes, også af evt. kursister. Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning uden varsel og annullering af fremtidige bookinger.


   

  Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning uden varsel og annullering af fremtidige bookinger.


  I 2023 er der etableret 6.000 m2 udendørs bane som forventes at kunne tages i brug i forår/sommer 2024.

   

  Glæder mig til at byde dig velkommen i hallen, og håber du vil sætte lige så stor pris på den som jeg selv gør, og være med til at passe på den.

(Har du ikke booket hallen tidligere, så skal du kontakte Nina inden booking)

bottom of page