“Klikkertræning er en træningsmetode, der er baseret på videnskabelige metoder, der stammer fra 1930’erne.
Klikkertræning bygger på helt grundlæggende principper for, hvad der ligger bag alle dyrs reaktionsmønstre.
Det er en metode, der kan bruges på alle levende væsener, der har en rygrad. Læringslovene virker på alle individer”.

 

Hvad er klikkertræning?

Alle kurser hos NinaKruger.dk er baseret på klikkertræning, da denne metode bygger på veldokumenteret læringspsykologi og videnskabelig fakta, udviklet og afprøvet gennem de sidste 70 år. Det er dermed hævet over enhver tvivl, at denne metode skaber resultater!

Klikkertræning er altså ikke bare positiv træning, men også effektiv træning!

Hunde er opportunister. De gør kun det, der betaler sig. Hunde gør enten noget for at opnå et behag, noget den har lyst til. Eller den arbejder for at undgå et ubehag. Så når vi giver et signal til hunden, så er det egentlig et signal om, at den har mulighed for enten at tjene en belønning, eller at den kan undgå en ubehagelig korrigering.

I klikkertræning tages udgangspunkt i det, der kaldes positiv forstærkning. At belønne ønsket adfærd og ignorere uønsket adfærd. Der er fokus på at belønne hunden for det den gør rigtigt, frem for at  korrigere eventuelle fejl. Hvis hunden laver en fejl, fjerner man ganske enkelt belønningen.

For at fortælle hunden nøjagtigt, hvornår den gjorde det man ønskede, benyttes en betinget forstærker. Altså en markør der fortæller hunden at det var rigtigt, og nu kommer der en belønning. For at være helt præcis og kunne fortælle hunden nøjagtigt hvornår den gjorde det rigtige, anvendes en markør (som f.eks. en klikker), der giver en kort, præcis og distinkt lyd.

 

Etologi; det skal kunne betale sig!

De grundlæggende principper bag klikkertræning er hentet fra læringspsykologien (især behaviorismen) og adfærdsbiologien. Kort fortalt handler det bl.a. om, hvordan konsekvensen af en given adfærd vil øge eller mindske sandsynligheden for at en given adfærd gentages.

Hvis hunden er blevet klikket og forstærket for at lægge sig ned frivilligt nogle gange, så vil den begynde at lægge sig ned oftere end hidtil. Den har opnået belønning før, og måske sker det igen.

Det skal med andre ord kunne betale sig.

 

Succes i indlæring

Principperne inden for klikkertræning, går ud på at forstærke hunden for ønsket adfærd og til gengæld ignorere uønsket adfærd. Med hjælp af klikkeren er det muligt at kommunikere meget præcist med hunden, og nøjagtigt fortælle den, hvornår den gjorde, som man ønskede. Samtidig er der stor fokus på planlægning. Det er vigtigt at hunden gør det rigtigt. Den skal have succes – og dermed mange belønninger.

 

Klikkeren; et præcist markørsignal

I klikkertræning benyttes en klikker, der kan afgive en distinkt lyd – et klik. I princippet kunne det ligeså godt være et ord eller et fløjt.

Det centrale i brugen af klikkeren er, at den kun får én betydning: Det, du gjorde lige nu, var helt rigtigt, og nu får du en belønning.

Før klikkeren kan bruges aktivt i træningen skal hunden derfor have forstået, at lyden af klikket altid efterfølges af en forstærker, som f.eks kan være godbidder eller  leg eller noget andet som hunden gerne vil have. Klikkertræning handler om klarhed i kommunikationen mellem menneske og hund.

 

Klik; at tage et billede af adfærden

Klikket er før blevet sammenlignet med det at tage et billede af den adfærd, som hunden udviser. Når hunden først har forstået, at klikket bærer løftet om en belønning, så kan klikkeren anvendes i indlæringen af nye øvelser. Klikkeren fortæller hunden, hvad den efterfølgende bliver belønnet for – og hvilken adfærd det derfor kan betale sig at gentage.

 

Frivillig adfærd; at shape en øvelse

En af de mest brugte metoder inden for klikkertræning er at arbejde med hundens frivillige adfærd og langsomt, men sikkert, shape (forme) den ønskede øvelse frem.

 

Kriteriesætning; at spise elefanten én bid ad gangen

Eftersom klikkertræning bygger på frivillig adfærd hos hunden, så kan man ikke fra starten øve på store, færdige øvelser som eks. apport eller fri ved fod.

Hunden skal opnå succes i træningen. Belønningerne skal komme hurtigt efter hinanden. Hvis hunden fejler, skal man straks overveje at sænke kriteriet, så man igen kan opnå succes.

Alle adfærd opdeles i bitte små bidder og øvelser bliver opdelt i mindre momenter, der langsomt kædes sammen til en færdige øvelse.

Et kriterium er det mål man ønsker at opnå i et givet pas. Den adfærd, der udløser klikket og godbidden. I klikkertræning har man hele tiden øje på kriteriesætningen. Og man arbejder kun med ét kriterium ad gangen. Langsomt øger man kriteriet, så det hele tiden bliver sværere for hunden, indtil den til sidst udfører den færdige adfærd.

Hvis kriteriet bliver hævet for hurtigt, så risikerer man at hunden fejler. Så opnår den ingen belønning. På ganske kort tid, tror hunden ikke, at det kan betale sig at prøve, og man risikerer at få en passiv hund, der ikke selv tager initiativ. Omvendt, hvis man ikke hæver kriteriet, så lærer hunden ikke mere og den vil stagnere på det trin. Og jo længere man lader hunden blive på et kriterie-trin, hvor der er trygt og hunden ved, hvad den skal lave, jo sværere er det at få den videre i træningen efterfølgende.

 

At sætte signal på; undgå fejlindlæring

Hunden har selv udført en adfærd. Den har selv fundet på den, f.eks har man klikket, hver gang hunden satte i galop, og når hunden kom ind, fik den en belønning. Klikket fortalte hunden præcis, hvornår den gjorde noget, som ville udløse en belønning. Konsekvensen af adfærden førte til noget godt, og derfor gentog hunden adfærden. Efterhånden fandt hunden ud af, at hvis den løb hurtigt ind til ejeren, så ville den opnå en belønning. Først på dette tidspunkt begynder man at sætte et signal på adfærden. Hunden kender allerede adfærden, og nu fortæller man den, hvad øvelsen hedder.

 

Positiv forstærkning; at belønne ønsket adfærd

Da klikkertræning tager udgangspunkt i frivillig adfærd, er et af de helt centrale fokuspunkter at belønne hundens forsøg på at løse opgaven. Positiv forstærkning er derfor trænerens vigtigste redskab til at hjælpe hunden til at finde ud, hvad den gør rigtigt.

Hvad der fungerer som positiv forstærker, som belønning er individuelt. Det skal være de former for belønning, som den enkelte hund sætter størst pris på, så det hele tiden kan betale sig for den at tilbyde adfærd for at opnå klik og belønning. Det kan være lækre godbidder, leg, ros, klap og kæl, at snuse eller andet, hunden er vild med. Hvis hunden gør fejl i træningen, rettes, korrigeres det ikke. Enten ignoreres fejlforsøg eller hundens adgang til belønningen forsvinder. På den måde får hunden ikke succes med adfærd, som man ikke ønsker at belønne.

 

Den glade hund; at arbejde for at opnå noget godt

Klikkertrænede hunde er glade hunde. Logrende haler, glade attituder og fokus på ejeren er nogle af de mest almindelige bivirkninger ved klikkertræning. Desuden gør klikkertræning hunden mere opfindsom og kreativ den får større selvtillid, fordi den opnår så megen succes og klikkertrænede hunde lærer generelt nye ting hurtigere end traditionelt trænede hunde.

Klikkertræning er sjovt for både hund og ejer. Klikkertræning giver et fantastisk sammenhold hund og ejer imellem. Og så er det effektiv træning!