Handelsbetingelser iflg. dansk lovgivning ved internethandel.

Oplysninger:
Hundeskolen v/Nina Alstrøm Krüger – CVR.nr. 30092694 (i det følgende benævnt ‘sælger’)

Salg:
‘Køber’ er i det følgende betegnelse for den fysiske person der hovedsagligt handler udenfor sit erhverv.
Kurser og priser er ikke bindende men alene en opfordring til køb, og er ikke bindende for Hundeskolen. Købers accept af disse sker ved bestilling, der anses som købers bindende tilbud til sælger om at ville indgå handel af en given vare/tjenesteydelse til den anførte pris. Ordrebekræftelsen er sælgers accept af købers tilbud om køb.
Priser er momsfri dagspriser, og kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.

Kursusbeskrivelse:
På hjemmesiden er opgivet de væsentligste kvaliteter og info omkring et givent kursus. For yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til info@ninakruger.dk

Fortrydelsesret:
Der er iflg. lovgivning 14 dages fortrydelsesret på ethvert køb. Denne periode starter straks ved modtagelsen af ordrebekræftelse. Ønsker køber at gøre brug af fortrydelsesretten skal dette ske ved at kontakte sælger pr. mail (info@ninakruger.dk) eller telefon (+45 60660965)

Framelding af kursus:
Der ydes 14 dages fortrydelsesret på ethvert køb.

Aflysning af kursus:
Bliver det nødvendigt at aflyse et kursus vil der i stedet blive tilbudt erstatningsplads på et tilsvarende kursus, eller givet tilsvarende træning på et senere tidspunkt. Dette gælder også ved aflysning af enkelt(e) træningsgang(e) i et kursusforløb. Der kan ikke garanteres at erstatningstræningen eller erstatningskurset kan blive på samme tidspunkt eller sted som det oprindelige kursus. Sælger kan endvidere ikke holdes økonomisk ansvarlig for at køber ikke har mulighed for at deltage på den tilbudte erstatningstræning, men vil forsøge at finde en løsning der tilgodeser alle parter.

Force majeur:
I tilfælde af force majeur (fx naturkatastrofer, krig, oprør, brand, udførelsesforbud, epidemi, pandemi mv.) kan sælger ikke stilles til ansvar, og der kan ikke kræves økonomisk kompensation eller erstatningstræning.

Betaling:
Hvis intet andet er nævnt, skal rettidig betaling ske ved bankoverførsel til sælgers bank, således at sælger senest 3 hverdage efter bestilling har modtaget købers betaling. Betalingens størrelse skal modsvare beløbet som køber modtog på mail og som på bestillingstidspunktet var nævnt på hjemmesiden. For internationale overførsler gælder en betalingsfrist på 5 hverdage. Er betaling ikke modtaget rettidigt kan sælger frit sælge pladsen til anden side.

Bankoplysninger:
Bank: Sparekassen Vendsyssel
Reg.nr.: 9070
Kontonr.: 1628432259
IBAN-Kontonummer: DK1790701628432259
BIC-kode: VRAADK21

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.